bg.jpg
radar_pijlvooruit.png
RADAR GEEFT EEN BOOST

SUBSIDIE

Apostrophes Icon
Zonder deze hulp was mijn nieuw muziekproject simpelweg niet uit te voeren. ​

- Chiaran Verheyden van Helion Creek

Het Mechels cultuurlandschap is gastvrij, uitdagend, creatief en dynamisch. Met de projectsubsidie roept Mechelen kunstenaars en organisaties op om kunst- of cultuurprojecten te organiseren in Mechelen die een bijzondere dynamiek toevoegen aan de culturele stad.

RADAR helpt je om de mogelijkheden van de subsidie te ontdekken. Heb je een vraag? Mail cultureleprojecten@mechelen.be of neem contact op met je vast contactpersoon bij RADAR. De volledige informatie en het aanvraagformulier vind je hier. Hier kan je alvast ontdekken waar de subsidie over gaat.

Welke kunst- en cultuurprojecten komen in aanmerking voor een projectsubsidie?

 

Je project komt in aanmerking als het beantwoordt aan deze kenmerken:

 • Je project hoort thuis in de brede culturele sector: amateur- of professionele kunsten, circus, cultureel erfgoed, sociaal-culturele of participatieve kunst- en cultuurpraktijken.
   

 • Je project maakt gebruik van één of meerdere artistieke of creatieve disciplines: muziek, dans, theater, beeldende en audiovisuele kunsten, circus, erfgoed, (nieuwe) media, mode, design, architectuur of kruisbestuivingen.
   

 • De activiteiten van je project spelen zich af in Mechelen.
   

 •  Je project voegt een duidelijke meerwaarde toe aan de culturele dynamiek van Mechelen, waarbij het ook zoekt naar verbinding en vernieuwing in de stad.
   

 • Je project duurt maximaal 2 jaar.

 

 • Een terugkerend project kan tot maximum driemaal een projectsubsidie aanvragen.
   

Verschillende soorten projecten kunnen subsidie aanvragen, bijvoorbeeld: 
 

 •  Je maakt een nieuwe theatervoorstelling met een testmoment voor publiek.
   

 •  Je organiseert met je dansgroep een reeks open repetities waar verschillende dansers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.
   

 • Je ontwikkelt een podcast om lokale kunstenaars meer zichtbaar te maken.
   

 • Je organiseert als beeldend kunstenaar samen met een jeugdorganisatie artistieke workshops om de talenten van jongeren te ontwikkelen.

 

 • Je organiseert een Mechels kunstenfestival

Wie kan een subsidie aanvragen?
 

 • individuele kunstenaars (natuurlijk persoon).

 

 • niet-winstgevende organisaties of collectieven (feitelijk of vzw met rechtspersoonlijkheid): zowel culturele als niet-culturele organisaties komen in aanmerking.

 • de aanvrager is verbonden met Mechelen: een atelier, woonplaats, adres van de organisatie, voorgaande kunst- en cultuurprojecten in Mechelen gerealiseerd,…​

Hoeveel bedraagt de subsidie?
 

Je kan subsidie aanvragen tussen 500 en 3.000 euro.

Wanneer dien je de aanvraag in?
 

Je kan een project indienen:

 • t.e.m. 15 mei, voor projecten die starten in periode 01.07 – 31.12 in hetzelfde aanvraagjaar

 • t.e.m. 15 november, voor projecten die starten in periode 01.01 – 30.06 volgend op het aanvraagjaar

Advies en hulp bij je aanvraag
 

Een project bedenken, een plan uitwerken en tot slot nog subsidie aanvragen. Stad Mechelen en RADAR bieden de projecten graag advies en hulp en tips en inspiratie. We raden je aan hiervan gebruik te maken, het versterkt je project en vergroot daardoor je kans op subsidie.

Nog vragen?
 

Voor alle vragen kan je steeds terecht bij cultureleprojecten@mechelen.be.

 

74906676_418896339010329_258328570312314